Nihavend Makamı

Rast perdesinde buselik beşlisine Neva perdesinde Kürdi dörtlüsünün eklenmesiyle oluşmuş bir makamdır, buselik makamının inici-çıkıcı rast şeddidir.

Bazen de buselik makamının ikinci türü şeddi olarak Rastta buselik beşlisine Nevada Hicaz dörtlüsü eklenmiş dizi olarak kullanılır.

Seyir; güçlüsü Neva perdesi civarından seyre başlanır. Nim Hisar perdesi üzrinde çargah beşlisi, Çargah perdesinde buselik beşlisi geçkileri ve bu perdelerde asma kararlar, Neva perdesinde yarım karar yapılabilir. Yeden Iraktan sonra karar rasttır.