Kürdili Hicazkar Makamı

Rast perdesinde Kürdi dörtlüsüne Çargah perdesinde Buselik beşlisinin eklenmesiyle oluşmuş bir makamdır, Kürdi Makamının inici Rast şeddidir.

Nevada Hicaz dörtlüsü ve Gerdaniyede Hicaz beşlisi geçkileriyle bir bileşik makam olarak Kürdili Hicazkar Makamı tipi İsmail Hakkı Özkan tarafından anlatılmıştır.

Seyir; tiz durak Gerdaniye civarından seyre başlanır, bu perdede yarım karar yapılır. Çargah ve Acem Airan perdelerinde buselik çeşnisi ile asma kararlar yapılabilir. Yeden Acem Aşirandan sonra karar Rasttır.

Kürdili Hicazkar Makamı Örnekleri