Hicazkar Makamı

Rast perdesindeki Hicaz beşlisine Neva perdesinde Hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle oluşmuş inici bir makamdır. Zirgüleli Hicaz Makamının Rast perdesindeki şeddidir.

Seyir; tiz durak Gerdaniye perdesi civarından seyre başlanır, Gerdaniye perdesinde Hicaz ve/veya Buselik çeşnisi ile yarım karar yapılır. Neva, Çargah ve Segah perdelerinde asma kararlar yapılabilir. Yeden Iraktan sonra karar Rasttır.

Hicazkar Makamı Örnekleri