Ferahnüma Makamı

Yegah perdesinde Kürdi dörtlüsüne Rastta Buselik beşlisinin eklenmesiyle oluşmuş bir makamdır, Kürdi Makamının inici-çıkıcı yegah şeddidir.

Seyir; tiz Neva perdesi civarından seyre başlanır. Güçlü Rastta yarım karar yapılır. Karar Yegahtır.