Çargah Makamı

Çargah Makamı dizisi H. Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi ve Salih Murat Uzdilek tarafından klasik Türk Müziği’nde ana dizi olarak kabul edilmiş, Yılmaz Öztuna, Ferit Sıdal, İsmail Hakkı Özkan gibi pek çok yazar tarafından kabul görmüştür.


Çargah beşlisi üzerine rastta çargah dörtlüsünün eklenmesiyle oluşmuş, durağı kaba çargah veya çargah perdesi, güçlüsü rast veya gerdaniye perdesi, yedeni buselik veya kaba buselik perdesi olan, çıkıcı veya çıkıcı-inici kullanılan bir dizidir.

Seyir; çargah veya kaba çargah etrafından seyre başlayıp, güçlü rastta asma karardan sonra çargah veya kaba çargahta buselik veya kaba buselik yedenli karar yapılır.

Çargah perdesi üzerinde Hicaz Dörtlüsü geçkisi sık yapılır. Zaten geleneksel müzikte makam yukarıdaki şekliyle değil daha çok çargahta zirgüleli hicaz dizisi olarak kullanılmıştır;